Socis

Missió


La cadena de valor de tota l'organització també repercuteix paral·lelament en la satisfacció del soci i inversor. Continuar mantenint un model de negoci sostenible serà essencial per cobrir les necessitats i expectatives del nostre grup.