Dovelles

Element constructiu que conforma un arc els costats del qual són radis del centre de curvatura de l'arc.