Encepat

Element estructural de fonamentació que permet recollir els esforços dels pilars d'una estructura i transmetre'ls als caps d'un grup de pilotis, aconseguint que les càrregues siguin transmeses adequadament al terreny.