Pantalles

Murs amb un particular procés constructiu que consisteix a excavar el mur, sense estibar-ho, però mantenint les parets en equilibri mitjançant l'ompliment de l'excavació amb una emulsió de bentonita en aigua per posteriorment col·locar l'armadura i abocar el formigó.