Pilars

Element vertical (o lleugerament inclinat) destinat a rebre càrregues verticals per transmetre-les a la fonamentació i que, a diferència de la columna, té secció poligonal.