Pilots

Membres estructurals amb un àrea de secció transversal petita en comparació de la seva longitud. Es claven en el sòl a força de cops generats per maquinària especialitzada, en grups o en files, contenint cadascun el suficient nombre de pilots per suportar la càrrega d'una sola columna o mur. Transmet càrregues de la superestructura i les de la resta de la infraestructura a través d'estrats se sòls fluixos i inconsistents, aigua o aire fins a estrats la capacitat dels quals de càrrega sigui capaç de suportar aquestes càrregues.