Sabates

Ampliació de la base d'una columna o mur, que té per objecte transmetre la càrrega al subsòl a una pressió adequada a les propietats d'est.