Acer en barra

Acer laminat dissenyat especialment per construir elements estructurals de formigó armat, que millora l'adherència amb el formigó i aporta una gran ductilitat.