Gelosia

Estructura reticular de barres rectes interconnectades en nusos formant triangles plans (en gelosies planes) o piràmides tridimensionals (en gelosies espacials). les barres treballen predominantment a compressió i tracció presentant comparativament flexions petites.