b) Prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals és fonamental per planificar accions que evitin accidents i millorin el rendiment i la satisfacció dels treballadors. Des de GRUP FERRALIA sabem que és un element bàsic per augmentar la seguretat i el bon fer del nostre treball, per això cada companyia compta amb un departament propi que gestiona i assisteix cada projecte de forma contínua.