Kosze do ścianek szczelinowych

Gotowe kosze zbrojeniowe, mają zastosowanie przy obudowaniu głębokich wykopów realizowanych w technologii ścianki szczelinowej, z uwagi na dużą sztywność oraz możliwość wykorzystania ich zarówno jako ściany podziemia oraz fundament budynku. Technologia ta polega ona na wypełnieniu betonem wąskoprzestrzennego wykopu, w którym uprzednio umieszczono zbrojenie. Podczas pogłębiania wykopu oraz w trakcie betonowania, wewnątrz wykopu pozostaje zawiesina bentonitowa stabilizująca krawędzie zewnętrzne. Podawany beton od dna wykopu stopniowo wypiera bentonit.