Płyty fundamentowe, oczepy

Na płycie fundamentowej można posadawiać budynki zarówno na gruntach o bardzo dobrej, jak i słabej nośności. Zbiera obciążenia z obiektu i przekazuje je na grupę pali, które dalej przekazują je na podłoże.