Wprowadzenie

Wszystkie firmy na które oddziałuje rozwój aktywności przedsiębiorstwa uważane są za naszą docelową grupę odbiorców. Przez to mają one również bezpośredni i pośredni wpływ na nasz rozwój. Ponadto pojęcie „odpowiedzialności społecznej” określa różne grupy odbiorców do których nawiązuje Grupa Ferralia.

Grupa Ferralia rozważa wiele czynników w ramach tej grupy i naszym celem będzie dalsze utrzymanie i zwiększanie wartości naszych usług, naszego zaangażowania i odpowiedzialności w stosunku do klientów. Każda grupa odbiorców jest wyzwaniem dla naszej firmy, a także okazją do odpowiedzialnego działania nastawionego na tworzenie lepszej wspólnoty.